Werkmaterialen mentoren algemeen

Kennismakingsformulier

Voorbeeld vragenlijst

Deze vragenlijst kun je gebruiken bij het kennismakingsgesprek met een mentorleerling. Je kunt er ook een keus uitmaken om op gezette tijden enkele vragen schriftelijk te laten beantwoorden.

De eerste ouderavond van het schooljaar

Hoe kun je de eerste ouderavond van het schooljaar inrichten?

Leerstijlentest algemeen

Deze vragenlijst geeft een indruk van de leerstijl die bij je past. Snel op de computer te maken door leerlingen die bijvoorbeeld problemen hebben met het leren, terwijl ze toch goede resultaten zouden moeten kunnen halen.

Leerstijlentest voor brugklassers

Met deze test krijg je als mentor vrij snel een praktisch inzicht in de voorkeurleerstijl van je mentorleerlingen. Bovendien vinden leerlingen dit een leuk testje om te maken.
bron Studiekompas J. Hommes

Meervoudige-intelligentietest voor leerlingen

Met deze test krijg je als mentor een goed inzicht in de verschillende leerstijlen van je leerlingen.

Gesprekscontinuüm

Dit schema hoort als basis bij het onderdeel gespreksvaardigheden.

Studievoortgangsgesprek handvatten

Een eenvoudige leidraad om tijdens het studievoortgangsgesprek de lijn vast te houden.

Motiveren van vier groepen leerlingen schema 1

Motiveren van vier groepen leerlingen schema 2

Een mooie manier om zelf of met collega’s je mentorklas in te delen. Handig om bij schema 2 te checken of alle ondersteuning goed is ingezet.

Taakkaart

De taakkaart kan leerlingen helpen in het gericht uitvoeren van zijn leertaken. Het is ook een handig hulpmiddel om beter te leren plannen.

Vergaderformulier

Dit formulier is erg handig om rapport-/begeleidingsvergaderingen voor te bereiden. De mentor kan er algemene informatie van zijn klas op kwijt en kan individuele leerlingen omschrijven.

Schema rapport-/begeleidingsvergaderingen

Om een beter beeld te krijgen van je klas en je leerlingen is het zinvol collega’s die je klas lesgeven, dit formulier
voor te leggen en aan te laten vinken wat van toepassing is.

Tienminutengesprekken met ouders

Handige tips bij de voorbereiding van de tienminutengesprekken met ouders.