Basistraining mentorvaardigheden

stockphotomentor1

Mentor zijn: een vak apart!

De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding. Dat mentorwerk belangrijk is, is een open deur. Merkwaardig eigenlijk dat er voor het vak mentor geen gerichte opleiding bestaat. Het lijkt alsof je vanzelf hoort te weten wat je moet doen en hoe je moet handelen. Om leerlingen in deze tijd goed te begeleiden, zowel bij de leerprestaties als op het sociaal- emotionele vlak, heeft een mentor veel kennis en vaardigheden nodig.

Het mentoraat is voortdurend in ontwikkeling. Ook als je al jarenlang mentor bent (geweest), is het goed om deze bijeenkomsten te volgen. Uiteraard om zelf te leren maar tevens om je eigen kennis en expertise te delen.

Zo kan het echt een training op maat worden.

Programma informatie en aanvraag

In deze cursus krijgen de deelnemers praktische handvatten voor het begeleiden van de klas als groep, het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s, het omgaan met verschillen o.a. leerbelemmeringen, en het effectief voeren van leerlingbesprekingen.
De training mentorvaardigheden richt zich op de attitude, kennis en vaardigheden waarover een goede mentor dient te beschikken.
We werken met concrete en herkenbare situaties zodat mentoren de verworven vaardigheden onmiddellijk in de praktijk kunnen toepassen.
In de opbouw van de training zit de volgende lijn: inzicht in de rol van de mentor, basisvaardigheden gespreksvoering met leerlingen, waarbij met diverse soorten gesprekken gewerkt wordt. Verder contacten met ouders en collega’s, positieve groepsvorming en de rol van de mentor daarbij, omgaan met verschillen in leren, signaleren, begrenzen en verwijzen, omgaan met spanningen in de groep (pesten).

Tijdsindeling: De training bestaat meestal uit 5 bijeenkomsten van 3 1/2 uur, onderbroken door een pauze (koffie/thee) van 15 minuten.

Samengevat:
– de rol van de mentor (attitude, taken, kennis en vaardigheden)
– groepsprocessen en de invloed van de mentor daarop
– gespreksvaardigheden (leerlinggesprekken, oudergesprekken, LOB gesprekken)
– pesten en de Support-groep methode
– omgaan met verschillen o.a. kennis van leerstijlen en gedifferentieerd werken
– “Bijzondere leerlingen” (o.m. ASS en anderszins ook in het kader van passend onderwijs en handelingsgericht werken)
– Effectievere leerlingbespreking
– Onderwerpen ondersteunen met eigen casuïstiek en oefeningen.

Tijdsindeling
Contacttijd 17 uur, Studielast 8 uur
De zelfstudie bestaat uit het lezen van het materiaal (2 handboeken) en het in de praktijk uitvoeren van de oefeningen.

Deze trainingen kunnen ook in company op uw school gegeven worden.
Voor informatie over de kosten of voor aanvraag mail naar info@mb-salto.nl.