Over Salto

Posted on 6 augustus 2020 in Salto — Share this via

“Wie gezien wordt, zal groeien…”

Salto is het trainings- en onderwijsadviesbureau van Maya Bakker, gevestigd te Utrecht. Salto is actief op alle terreinen van het onderwijs. De expertise van Maya Bakker komt voort uit meer dan 25 jaar werken in het Voortgezet Onderwijs vanuit verschillende perspectieven

“Wie gezien wordt, zal groeien…” is het uitgangspunt van waaruit de trainers van Salto werken. Persoonlijke groei en professionele groei gaan daarbij hand in hand. Salto werkt alleen met trainers die van binnenuit weten waarover zij praten. Ieder van hen heeft een ruime ervaring in het onderwijs.

Salto: de ommekeer, de omwenteling, een nieuwe start tot groei en doorgroei.