Positieve groepsvorming en pesten

bully1

“In mijn mentorklas wordt niet gepest, gaan leerlingen leuk met elkaar om en wordt er ook nog eens hard gewerkt”

Zo’n mentorklas wil iedereen wel, maar het lijkt vaker droom dan werkelijkheid.Toch kom je een eind in de goede richting als je je als mentor goed weet te positioneren en op een juiste manier leiding geeft aan het groepsproces. Het is een leuk uit te voeren proces maar vergt wel inzicht in groepsdynamieken. Tijdens deze training werken we stap voor stap uit hoe dit werkt en worden de deelnemers ook toegerust met een concreet antipestprogramma dat wel werkt en waarmee scholen, zonder veel inspanning, meteen de volgende dag aan het werk kunnen. “ Nooit beseft dat het groepsproces op deze wijze goed te beïnvloeden is, “ luidde het commentaar dat wij hoorden na de vorige training.

Programma-informatie en aanvraag

Tijdens deze cursus verkrijgen de deelnemers inzichten in groepsprocessen en leren zij hoe zij invloed kunnen uitoefenen op dit proces zodat de kans vergroot dat het een positieve groep wordt.
Deelnemers leren ook hoe te handelen als het groepsproces onder spanning komt te staan zoals bij pestgedrag.
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.

De cursus betreft meestal 2 bijeenkomsten van 4 uur onderbroken door een korte pauze (koffie/thee) van 15 minuten.
Contacturen 8, Studielasturen 4. De studielast houdt in het lezen van het Handboek Positieve groepsvorming (Bakker/Mijland) en het toepassen van oefeningen in de praktijk.

Deze trainingen kunnen ook in company op uw school gegeven worden.
Voor informatie over de kosten of voor aanvraag mail naar info@mb-salto.nl.