Trainingen/opleiding

Posted on 6 augustus 2020 in Trainingen — Share this via

Salto verzorgt voor scholen in heel Nederland trainingen op het gebied van mentoraat, groepsdynamieken, motiveren en coachen van leerlingen, contacten met ouders, pesten, gespreksvaardigheden, omgaan met verschillen, effectieve leerlingbespreking en nog veel meer.

De trainingen van Salto zijn gericht op de schoolpraktijk, waarbij er een constante verhouding is van 30% theorie en 70% toepassing. Door deze formule is de inhoud van een training direct uitvoerbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Salto is ook ervaren in het begeleiden van organisatieveranderingen en teamprocessen en verzorgt scholing voor managementteams, bijvoorbeeld over effectief vergaderen en positief communiceren.

Maya Bakker coacht  individueel  ook teamleiders, mentoren en docenten op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke groei

Wilt u kennismaken met Salto, bel  of mail dan voor meer informatie of  een afspraak.

Bovenschoolse trainingen en de opleiding tot mentorcoach

Maya Bakker en haar collega trainers Ad van Andel, Johan Damen en Els Hardlooper verzorgen een aantal bovenschoolse trainingen, meestal in Utrecht. Bij deze trainingen werken de deelnemers samen met docenten van andere scholen. We onderscheiden een tweetal trainingen:

1) Basistrainingen Mentoraat: Hoe word en blijf ik een goede mentor?

Deze training wordt ook, en bij voorkeur, in company aangeboden maar als een school maar een of enkele deelnemers heeft, is deze training een goede en voordeliger manier om deze collegae op te leiden

2) Trainingen op veelgevraagde onderwerpen zoals

– Positieve groepsvorming
– Pesten
– Gespreksvaardigheden
– Verdiepingscursus gespreksvaardigheden

U kunt bellen of mailen voor meer informatie..